Tasty Thai

7104 NW Prairie View Road
Kansas City, MO 64151
(816) 584-8801